"ปรัชญา"

อัลกุรอานคือทางนำ เลิศล้ำวิชาชีพ

"วิสัยทัศน์"

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามที่ได้มาตรฐานสากล

"คำขวัญ"

ให้ความรู้ สู่คุณธรรม นำสันติสุข